Persoonsgegevens worden over het algemeen vaak verzameld door formulieren. Bijvoorbeeld door een contact- of sollicitatieformulier. In de privacyverklaring van jouw bedrijf staat onder andere:

  • de persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt;
  • waarom bepaalde gegevens worden verzameld;
  • hoelang een persoonsgegeven wordt bewaard;
  • eventuele verwerking door derden;
  • hoe persoonsgegevens worden beveiligd;
  • op welke wettelijke grondslag de verwerking gebeurt;