Gegevensverzameling

De verzameling van persoonsgegevens van een websitebezoeker vindt op veel websites plaats via invulformulieren. Maar op de achtergrond worden ook vaak tracking cookies ingezet om gegevens te verzamelen, met name over voorkeuren en belangstellingen. Cookies zijn kleine bestanden die op de harde schijf van de bezoeker worden geplaatst om zo data te verzamelen. Aan de hand van deze verzamelde data wordt een digitaal profiel van de bezoeker opgebouwd. Een profiel van de bezoeker stelt de eigenaar van de website of eventuele derde partijen (zoals adverteerders) in staat om de bezoeker een op basis van gevolgde interesses gericht aanbod te doen.

Wat ging er mis

De website van Jubel vroeg geen expliciete toestemming voor het gebruiken van tracking en marketing cookies. Daarnaast waren het privacybeleid en de cookie-instellingen moeilijk te vinden en ontbrak daarin cruciale informatie, zoals de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke. Verder was de privacyverklaring er alleen in het Engels, terwijl de site zich op Frans- en Vlaamssprekende bezoekers richt.

Meewerken en verbeterpunten

Jubel zat echter niet bij de pakken neer en heeft sinds juni 2019, toe ze door de GBA aangesproken werden, flink gesleuteld aan hun website, zodat nu alles op orde is. Wel beklaagt Jubel zich in een blogpost over de uitvoerbaarheid van sommige privacyregels: ‘Een specialist ter zake is in deze dan ook brood-, broodnodig. Multidisciplinaire samenwerking tussen technici, informatici én juristen is noodzakelijk.’ De GBA verdedigt haar besluit onder andere door te stellen dat de boete zeer gematigd is. Cookieboetes in andere Europese landen lijken deze bewering te staven.

Zoekt u een cookie-oplossing die wél volledig voldoet aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en alvast rekening houdt met de e-Privacy verordening? Neem contact met ons op, ons product CookieCode is dé oplossing voor privacy op uw websites.

Bronnen: https://www.techzine.be/nieuws/security/51082/juridische-website-krijgt-hoogste-belgische-gdpr-boete-tot-nu-toe/ en https://www.jubel.be/mag-het-voor-u-nog-een-cookie-meer-zijn/